Duurzaamheid

 
 
Duurzaam ondernemen is één van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.
 
Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren.
Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Van Horssen Wegenbouw B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hechte organisatie. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.
 
Een aspect dat onze organisatie, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit,
met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Van Horssen Wegenbouw B.V. wil haar certificatie op niveau-3 van de CO2-prestatieladder continueren. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.
 
De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het referentiejaar 2019 met 4% wordt teruggebracht.
 
Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Van Horssen Wegenbouw B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.
 
Van Horssen Wegenbouw B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.
 
Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO2-prestatieladder.

a - Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
b - Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c - Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d - Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie
 
Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het interne prikbord van Van Horssen Wegenbouw B.V. gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig. Wij willen de medewerkers en andere belanghebbende op de hoogte houden over ons energiereductiebeleid, de actuele
CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie.
Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.
 
CO2 - footprint
 

 

Genormaliseerd per medewerker

 2019

 158,9 ton CO2

6,11 ton CO2

 2020

 140,4 ton CO2

5,40 ton CO2

 2021  146,7 ton CO2

5,64 ton CO2

 2022  129,3 ton CO2

4,17 ton CO2

 2023

 120,9 ton CO2 4,03 ton CO2
 
 
Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, prikbord en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op onze website is een link naar stichting SKAO (www.skao.nl) vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.
Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.
 

Sector-en-Keteninitiatieven

 

 

CO2