Kernactiviteiten

Oplossend vermogen

Onze kernactiviteit betreft het hele scala in weg-en waterbouw: van grond-en rioleringswerk, bouwrijp maken van bedrijfs- en woonerven, tot en met bestrating en asfalteringswerkzaamheden. De kracht van onze aanpak ligt in bewezen flexibiliteit. Voor de dagelijkse service betekent dit bijvoorbeeld het in directe samenspraak met de klant oplossen van problemen. Door het van meet af aan nauw samenwerken én meedenken weten we ook veel problemen te voorkomen en kwaliteit toe te voegen, met name in de planopzet en materiaalkeuze. Zo rekenen we desgewenst in de bestekfase al mee aan een optimale prijs-kwaliteit-verhouding.

Veilig vakmanschap

Naast de vanzelfsprekende inzet van vakmanschap en ervaring in uitvoering en advies kunnen wij ook vertrouwen op een compleet en modern eigen machinepark, aangevuld met alle benodigde materialen en gereedschappen. Door aantoonbaar te voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VGM Checklist Aannemers beschikt Van Horssen Wegenbouw over het ook voor opdrachtgevers veelzeggende VCA**-certificaat 2008/5.1. Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen beschikken wij vanzelfsprekend ook over het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat. Het combineren van bedrevenheid en gedrevenheid heeft tevens geleid tot officiele erkenning als leerbedrijf.