"WE ZULLEN EEN WEG VINDEN"

De legendarische veldheer Hannibal zei het al: “We zullen een weg vinden of er een aanleggen”.
Van dit laatste hebben wij ons vak gemaakt. Dat beoefenen we al vele jaren met zoveel kundigheid, ijver en plezier, dat wie eenmaal de weg naar Van Horssen Wegenbouw in Asten heeft gevonden, deze graag blijft bewandelen. Om u op weg te helpen, geven wij op deze website een korte impressie van wie wij zijn en wat wij doen. Bovendien vindt u onder "Projecten" een verzameling van projecten die wij in het recente verleden gerealiseerd hebben.

Regionaal actief

Van Horssen Wegenbouw is een civieltechnische specialist die opereert in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Driekwart van de reguliere relaties bestaat uit gemeenten in dit gebied. Daarnaast werken wij voor aannemers, projectontwikkelaars, architecten, ondernemers en particulieren. Dat doen we met 20 vaste medewerkers en gemiddeld circa 15 inhuurkrachten van vaste onderaannemers.