Werk in uitvoering

 

asten

 

 

In opdracht van Gemeente Asten gaan wij vanaf medio april 2024 starten met de reconstructie van de Wolfsberg in Asten. 

De werkzaamheden worden in 3 fases aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden en het verkeer te beperken.
Naar verwachting worden de werkzaamheden in het najaar van 2024 afgerond.

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Verrichten grondwerken
 • Verwijderen en aanbrengen funderingslagen
 • Verwijderen en aanleggen riolering en aansluitingen
 • Het aanbrengen van een stuw
 • Verwijderen en aanbrengen kantopsluitingen
 • Verwijderen en aanbrengen elementenverhardingen
 • Verwijderen en aanbrengen asfaltverhardingen
 • Verwijderen en aanbrengen markeringen
 • Verwijderen en aanbengen openbare verlichting
 • Verwijderen en planten bomen en beplanting
 • Diverse bijkomende werkzaamheden

 

wolfsb2

 

wolfsb1